014/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’αριθμ. ΙΚΒ 1955 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Γεωργίου Γκρεπούνη του Ιωάννη, λόγω πτώσης σε λακκούβα

014/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’αριθμ. ΙΚΒ 1955 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Γεωργίου Γκρεπούνη του Ιωάννη, λόγω πτώσης σε λακκούβα