031/2024 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.6142.0005