056/2024 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς επίπλων από την εταιρεία GLOSSTECH