058/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΙΒΚ 6421 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ζήση Τσιουμάρα του Κων/νου – Λάμπρου, λόγω φθοράς ελαστικού σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δ. Ψαρρού, αρ. 24 – 26

058/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΙΒΚ 6421 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ζήση Τσιουμάρα του Κων/νου – Λάμπρου, λόγω φθοράς ελαστικού σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δ. Ψαρρού, αρ. 24 – 26