080/2024 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 – Ο.Τ. 2133 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

080/2024 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 – Ο.Τ. 2133 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ