090/2024 – σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμού υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2024