098/2024 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς έργων, που προτίθεται να υλοποιήσει η ασφαλιστική εταιρεία HELLAS DIRECT στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων