108/2024 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ασφαλτόστρωσης οδών, που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου FTTH στο Δήμο Ιλίου

108/2024 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ασφαλτόστρωσης οδών, που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου FTTH στο Δήμο Ιλίου