110/2024 – έγκριση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2024