124/2024 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί των οδών ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

124/2024 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί των οδών ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ