141/2024 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)»

141/2024 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)»

141/2024 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)»