143/2024 – ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη μεταφορά και εναπόθεση λειψάνων (οστών) προς αποσύνθεση

143/2024 – ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη μεταφορά και εναπόθεση λειψάνων (οστών) προς αποσύνθεση

143/2024 – ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη μεταφορά και εναπόθεση λειψάνων (οστών) προς αποσύνθεση