160/2024 – ορισμό υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη φιλοξενίας κτηνιατρικής ομάδας

160/2024 – ορισμό υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη φιλοξενίας κτηνιατρικής ομάδας