184/2024 – λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2020 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στα Ο.Τ. 307, 291 και στον Κοινόχρηστο Χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 307 & 291 καθώς και έγκριση της οδού ΜΠΙΜΠΙΖΑ από τον κόμβο ΙΛΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΟΥ

184/2024 – λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2020 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στα Ο.Τ. 307, 291 και στον Κοινόχρηστο Χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 307 & 291 καθώς και έγκριση της οδού ΜΠΙΜΠΙΖΑ από τον κόμβο ΙΛΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΟΥ

184/2024 – λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2020 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στα Ο.Τ. 307, 291 και στον Κοινόχρηστο Χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 307 & 291 καθώς και έγκριση της οδού ΜΠΙΜΠΙΖΑ από τον κόμβο ΙΛΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΟΥ