001/2022 – Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023