002/2024 – Εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 02.01.2024 έως 30.06.2026