003/2022 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023