017/2022 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2021