019/2022 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με σκοπό τη στέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιλίου

019/2022 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με σκοπό τη στέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιλίου