020/2024 – Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 3/15.01.2024 (ΦΕΚ 3/τ.Α’/15.01.2024)

020/2024 – Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 3/15.01.2024 (ΦΕΚ 3/τ.Α’/15.01.2024)