029/2022 – Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος»