036/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024

036/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024