037/2022 – Λήψη απόφασης έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο πλαίσιο «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»

037/2022 – Λήψη απόφασης έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο πλαίσιο «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»