049/2022 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με το αρ. 281, παρ. 3 του Ν. 4663/2006 (αφορά εκπροσώπηση του Δήμου στα ποινικά δικαστήρια)

049/2022 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με το αρ. 281, παρ. 3 του Ν. 4663/2006 (αφορά εκπροσώπηση του Δήμου στα ποινικά δικαστήρια)

049/2022 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με το αρ. 281, παρ. 3 του Ν. 4663/2006 (αφορά εκπροσώπηση του Δήμου στα ποινικά δικαστήρια)