051/2023 – Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών