053/2022 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022