054/2023 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στο Πρόγραμμα Στεγαστικής συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ