055/2022 – Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας

055/2022 – Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας