061/2022 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον οργανισμό κοινής ωφέλειας ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος