066/2021 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 650/2015 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 επί των πεζοδρόμων 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

066/2021 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 650/2015 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 επί των πεζοδρόμων 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

066/2021 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 650/2015 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 επί των πεζοδρόμων 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ