066/2023 – Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2023