070/2024 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2024