073/2021 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία DOGGIE STYLE σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

073/2021 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία DOGGIE STYLE σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος