077/2024 – Έγκριση θέσης αναμονής οδηγών και του χώρου υγιεινής της Εταιρείας Ο.Σ.Υ. Α.Ε., επί των οδών Πριάμου και Καματερού επί του παράδρομου της οδού Θηβών μεταξύ των οδών Πριάμου και Καματερού (Νέα Θέση)

077/2024 – Έγκριση θέσης αναμονής οδηγών και του χώρου υγιεινής της Εταιρείας Ο.Σ.Υ. Α.Ε., επί των οδών Πριάμου και Καματερού επί του παράδρομου της οδού Θηβών μεταξύ των οδών Πριάμου και Καματερού (Νέα Θέση)