093/2023 – Λήψη απόφασης «ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για υποστήριξη της Υ. ΔΟΜ. του Δήμου Αιγάλεω: σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 5021/2023 (ΦΕΚ 31Α/15-2-23), καθώς και την Εγκ. 402 Α.Π.: 2752831-3-2023