093/2024 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση αδειοδοτημένης αθλητικής εγκατάστασης (Κολυμβητήριο) Δήμου Ιλίου, με καταβολή αντιτίμου σε αθλητικά σωματεία

093/2024 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση αδειοδοτημένης αθλητικής εγκατάστασης (Κολυμβητήριο) Δήμου Ιλίου, με καταβολή αντιτίμου σε αθλητικά σωματεία