104/2024 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής σχολής μαθητείας ΔΥΠΑ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2024 – 2025