108/2024 – Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Ιλίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

108/2024 – Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Ιλίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»