115/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ, λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

115/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ, λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

115/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ, λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ