131/2023 – Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

131/2023 – Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ