134/2023 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα έκτακτων παρεμβάσεων φυτοπροστασίας