137/2023 – Λήψη απόφασης επί της ΑΔΣ 001/2023 του ΤοΣΠΠΑ Ιλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας