142/2022 – Λήψη απόφασης για την απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η. Ιλίου για τα έτη 2022- 2023