142/2022 – Λήψη απόφασης για την απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η. Ιλίου για τα έτη 2022- 2023

142/2022 – Λήψη απόφασης για την απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η. Ιλίου για τα έτη 2022- 2023

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a