147/2022 – Λήψη απόφασης για το Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων