150/2022 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δυτικής Αθήνας για τη διεξαγωγή σχολικών πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης – ποδοσφαίρισης

150/2022 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δυτικής Αθήνας για τη διεξαγωγή σχολικών πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης – ποδοσφαίρισης