154/2023 – Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 2η Σ.Σ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 του Δήμου