160/2023 – Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων