172/2023 – Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ιλίου