212/2023 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων

212/2023 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων