029/2023 – λήψη απόφασης για την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο τμήμα «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ»

029/2023 – λήψη απόφασης για την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο τμήμα «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ»